โครงการ

Apartment Project In The UK

โครงการอพาร์ทเม้นท์ในสหราชอาณาจักร

Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada

การซ่อมแซมสะพานในโครงการทางด่วน QEW ในแคนาดา

Checking Project In Norway

ตรวจสอบโครงการในนอร์เวย์

Malaysia Shipyard Project

โครงการอู่ต่อเรือมาเลเซีย

Detecting Scaffolding Project in Britain

โครงการตรวจจับนั่งร้านในอังกฤษ 

Music Festival Stage Project

โครงการเวทีเทศกาลดนตรี

Project In American

โครงการในอเมริกา

Power Station Project In Australia

โครงการโรงไฟฟ้าในออสเตรเลีย

Project In Canada

โครงการในแคนาดา

Project In Sweden

โครงการในสวีเดน

Project In France

โครงการในฝรั่งเศส

Real Estate Project In Russia

โครงการอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซีย